Välkommen till ansökan om plats i förskola och fritidshem!
 

Vill du ansöka om plats för ditt barn/dina barn ska ansökan göras senast fyra månader före det datum du vill ha placering.
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos barn- och utbildningsförvaltningen i Arboga kommun.
 
Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt debitering av avgift.
 
Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna, efter skriftlig begäran.
 Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till:
 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Arboga kommun
Box 6
732 21 Arboga
 
Klicka på Gör din ansökan för att fortsätta!


Close Help